Sfera regulacji

Podmioty sfery regulacji mogą być jednostkami nadrzędnymi w stosunku do podmiotów sfery realnej; przy hierarchicznej strukturze zarządzania procesami gospodarczymi są nimi ogniwa władzy gospodarczej różnych rodzajów i szczebli (władza terenowa, centralna władza państwowa, zarządy koncernów, ale także cechy rzemieślnicze, zrzeszenia wytwórców itp.). Mogą to być także jednostki pozbawione charakteru władczego wobec podmiotów sfery realnej, np. banki czy giełdy. Szczególną rolę w procesach regulacji odgrywają tzw. podmioty demokracji gospodarczej (związki zawodowe, zrzeszenia konsumentów, stowarzyszenia środowiskowe). Wyrażając opinie, a także podejmując działania w sprawach gospodarczych interesujących reprezentowane przez nie środowiska, i to przez pryzmat interesów tych środowisk, wpływają one na przebieg procesów regulacyjnych (a często i realnych)  same w nich, nie uczestnicząc.

Z wymienionych wyżej przykładowo różnych typów podmiotów gospodarczych omówimy tylko kilka, zgodnie z kolejnością ich pojawiania się w rozwoju gospodarczym. Będą to: gospodarstwo domowe, rodzinne (chłopskie) gospodarstwo rolne, przemysł rzemieślniczy, przedsiębiorstwo oraz państwowe Centrum gospodarcze. Sfera regulacji jak widać to nie prosty temat, jeśli ktoś chce go zgłębić zachęcamy do zakupu książki.