Kredyt w bankach a pożyczki od firm finansowych

coins-5-1164836-mPotocznie bardzo często kredyt nazywany bywa pożyczką. Jednak w prawie są to dwie konstrukcje, które różnią się od siebie i działają na podstawie zupełnie innych przepisach prawnych. Kredyty udzielane mogą być zgodnie z polskim prawem jedynie przed podmioty, które działają na podstawie prawa bankowego. Natomiast pożyczki mogą być udzielane przez dowolne podmioty finansowe.

Specyficzna formuła stworzona na potrzeby banków, czyli kredyt jest bardzo dobrze zabezpieczonym produktem finansowym, co przekłada się na to, że banki mogą zapewnić korzystniejsze warunki, na których kredyty są udzielane. Jednocześnie banki mają w swoich rękach narzędzia pozwalające na znacznie lepsze sprawdzenie klientów w zakresie zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe udzielają pożyczek na podstawie prawa cywilnego. Firmy działające na rynku muszą jednak stosować się do pewnych wytycznych, jak choćby maksymalne oprocentowanie, które może być wpisane do umowy pożyczki. Jeśli oprocentowanie jest wyższe, niż określona w prawie wysokość wówczas umowa jest niezgodna z prawem z mocy prawa.