Polscy producenci

Zagraniczne firmy (niemieckie) dostają wsparcie od swojego rządu, niższe podatki od naszego rządu stanowiąc tym samym ogromne zagrożenie dla naszych firm. zanim się obudzimy w Polsce nie będzie już nic!Wielu ludzi niezwykle obawia się wzrostu liczby zagranicznych firm na polskim rynku. Uważają oni, że zagraniczne firmy, w tym producenci różnego rodzaju dóbr od żywności po meble, wypierają polskie firmy i zmniejszają zbyt rodzimych inwestorów. Ale przecież inwestycje w Polsce prowadzi wiele wschodnich i zachodnich firm, co nie tylko nie wypiera polskich producentów, ale też zwiększa jakość ich wyrobów, które nierzadko przewyższają te zagraniczne pod względem jakości oraz ceny. A to dlatego, że im liczniejsze są inwestycje w Polsce, tym prężniej działa gospodarka i tym większa jest konkurencja, wymuszająca wysoką jakość produktów. Im liczniejsze są wysokie budynki koncernów zagranicznych, tym większe są średnie zarobki i tym prężniej polskie firmy się rozwijają. Co prawda niektóre z nich zostają w końcu wyparte lub wchłonięte przez zagranicznych inwestorów, ale to tyko ze względu na niską jakość lub słaby potencjał i sposób zarządzania nimi. A jednak Polskie firmy są niezwykle cenione za granicą i nic nie wskazuje, by miały zniknąć z rynku.