Kredyt dla nowych firm

handshake-1065245-mZałożenie nowej firmy bardzo często wymaga dodatkowego finansowania. Jednym z rozwiązań jest pozyskanie kredytu na założenie nowej firmy. Uzyskanie kredytu na założenie nowej firmy jest znacznie łatwiejsze niż pozyskanie kredytu, gdy firm rozpoczęła już działalność. Wynika to z faktu, że nowa firma, gdy nie dysponuje jeszcze informacjami finansowymi dotyczącymi jej dochodów w dłuższym okresie czasu nie jest wiarygodna dla banku.

Wiele firm ma problemy z utrzymaniem się na rynku w pierwszym okresie działalności, który eksperci szacują na rok czasu od założenia. Z tego powodu w większości banków na kredyty mogą liczyć jedynie te firmy, które działają na rynku rok czasu. W niektórych bankach możliwe jest uzyskanie kredytu po pół roku działalności. Uzyskanie kredytu na założenie działalności wymaga napisania biznes planu na podstawie bank ocenia szanse na powodzenie biznesu a co za tym idzie ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Kredyt nieco łatwiej uzyskać tym firmom, które korzystają z różnego rodzaju dotacji unijnych czy rządowych.