Cechy kredytów z dopłatami

Decydując się na kredyt z dopłatą ze Skarbu Państwa, czyli bardzo znany program Rodzina na swoim warto przede wszystkim dowiedzieć się kilku istotnych elementów na ten temat. W głównej mierze najważniejszą informacją jest to, że dany kredyt udzielany jest tylko i wyłącznie w naszych polskich złotych. Oprócz tego należy podkreślić, że dana nieruchomość, która nas interesuje nie może znajdować się poza terenami naszego państwa. Jest to rzeczywiście niezwykle istotne i należy to brać po uwagę.

Niezwykle ważnym elementem jest również to, że dopłaty wszelkiego rodzaju udzielane są tylko i wyłącznie przez osiem pierwszych lat kredytowania. Potem resztę kredytu spłacamy samodzielnie. Warto więc tak przemyśleć rodzaj kredytu, aby nam się takie rozwiązanie rzeczywiście opłacało.

Taka dopłata odnosi się do pięćdziesięciu procent odsetek, które zostały naliczone od podstawy według stopy referencyjnej w konkretnym dniu zawierania kredytu. Trzeba również zaznaczyć, że podane są w regulaminie programu wielkości mieszkań w zależności od tego, czy ubiega się o dopłatę singiel, osoba samotnie wychowująca dzieci, a także małżeństwo. Warto więc zdecydować się na taki właśnie kredyt, bowiem jest on niezwykle atrakcyjny.