Długoterminowe kredyty

Kredyt zaciągany na dłuższy okres czasu najczęściej jest kredytem zabezpieczonym oraz kredytem w większej kwocie. Z tego względu niezbędne jest decydowanie się na tego rodzaj kredyty jedynie przy bardzo dobrym określeniu możliwości spłaty takiego zobowiązania. Długoterminowe kredyty to takie, których okres spłaty przekracza okres pięciu lat. Najczęściej są to kredyty hipoteczne, gdyż uzyskanie kredytu długoterminowego na tak długi okres w formie kredytu konsumpcyjnego jest bardzo trudne i wymaga bardzo dobrej zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy brać pod uwagę, że w polskich warunkach prawnych przy braku możliwości spłaty kredytu bank może zarówno przejąć zabezpieczenie kredytu, jak też może odzyskiwać pieniądze z reszty majątku kredytobiorcy. Im dłuższy jest okres spłaty kredytu, tym również rośnie ryzyko różnych problemów z jego spłatą. Wynika to z trudności przewidzenia wydarzeń, które mogą wystąpić za dziesięć czy dwadzieścia lat, a które mogą prowadzić do braku możliwości spłaty kredytu.