Kredyt w rachunku

Bardzo wygodnym rozwiązaniem dla klientów banków jest kredyt w rachunku bankowym. Kredyt w rachunku bankowym bywa często nazywane debetem. Pozwala on na korzystanie z pewnej sumy pieniędzy w momencie, gdy skończą się środki finansowe na rachunku. Debet zawsze spłacany jest w kolejnym okresie rozliczeniowym, gdy na rachunek wpłyną kolejne dochody.

W wielu bankach debet do rachunku bankowego w określonej kwocie jest przydzielany w sposób automatyczny. W takim przypadku większą sumę debetu można uzyskać po negocjacjach z bankiem. Debet zawsze jest określany na podstawie stałych dochodów uzyskiwanych przez daną osobę. Im wyższe są dochody, tym można liczyć na korzystanie ze znacznie większego debetu. Przy debecie klienci nie muszą się samodzielnie martwić o spłacenie zadłużenia, jak ma to miejsce w przypadku kart kredytowych, gdyż taki kredyt spłacany jest automatycznie, gdy tylko na rachunku pojawiają się pieniądze. Jednocześnie debet nie jest wysoko oprocentowany przy spłaceniu go w określonym terminie.