Formalności przy kredycie

W wielu bankach formalności związane z kredytem są bardzo rozbudowane. Nie wynika to jedynie z wewnętrznej polityki banków, ale również z zewnętrznych obostrzeń nakładanych na banki, choćby przez nadzór bankowy. Z tego powodu wiele osób nie ma możliwości na pozyskanie kredytu, co znacznie zwiększa zainteresowanie wielu klientów pożyczkami.

Jednocześnie banki starają się zmniejszyć formalności związane ze staraniem się o kredyty. Kredyt można znacznie szybciej uzyskać korzystając z serwisów bankowych, gdzie można starać się o kredyt bez konieczności odwiedzania oddziałów bankowych. Wiele formalności ograniczonych jest w przypadku klientów starających się o kredyty, którzy posiadają rachunki bankowe. W przypadku takich klientów banki bardzo często nie wymagają dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody. Wiele osób decyduje się na uzyskanie kredytów za pośrednictwem Internetu ze względu na znacznie krótszy czas, który jest niezbędny do uzyskania danego kredytu, a który często wynosi jedynie kilkanaście godzin.