Niższa prowizja przy kredycie

Niższa prowizja to zmniejszenie stałych kosztów kredytu, które płaci się z góry. Prowizja jest spłacana zawsze w pierwszej kolejności, czyli przed rozpoczęciem spłacania zarówno odsetek, jak też kapitału pożyczonego. Z tego powodu niska prowizja czy brak prowizji, które mogą być znalezione w coraz większej liczbie ofert banków to korzystne rozwiązania przy zaciąganiu kredytów krótkoterminowych.

Dla krótkoterminowego kredytu niska prowizja jest ważna, gdyż pozwala na spłacenie kredytu przed czasem. Jest to opłacalne, gdyż przy spłacaniu kredytu przed czasem zmniejszane są w zależności od mniejszej liczby rat również niezbędne do spłacenia odsetki. Prowizja zapłacona z góry nie może być już zwrócona. Niższa prowizja nie jest taka ważna w przypadku długoterminowych kredytów. Wprawdzie niższa prowizja pozwala na zmniejszenie łącznych kosztów i dobrze, gdy nie wynosi kilka procent, ale znacznie ważniejsze jest uzyskanie niższego oprocentowania, które w dłuższym okresie czasu pozwala na uzyskanie korzyści z niższych odsetek.