Kredyt odwrócone

Kredyty hipoteczne mogą mieć różny charakter. Z jednej strony z wykorzystaniem kredytu hipotecznego możliwe jest kupienie nieruchomości, która zabezpieczona jest na hipotece kupowanego nieruchomości. Z drugiej strony właściciele nieruchomości mogą również pozyskać kredyt z zabezpieczeniem już posiadanej nieruchomości.

Istniejąc również kredyty odwrócone, które bywają dobrym rozwiązaniem dla osób starszych będących właścicielami nieruchomości a chcących uzyskać dodatkowe dochody, choćby na emeryturze. W kredycie odwróconym w zamian za nieruchomości możliwe jest uzyskanie środków finansowych wypłacanych w ratach przez określony okres czasu lub do śmierci właściciela nieruchomości. W zamian za wypłacone pieniądze bank przejmuje nieruchomość. Wypłacane sumy pieniędzy w postaci rat dla osób decydujących się na kredyt odwrócony zależne są od wyceny nieruchomości. W najbardziej korzystnych kredytach tego rodzaju możliwe jest uzyskanie około sześćdziesięciu procent wartości nieruchomości, która wypłacana będzie w ratach.