Kredyt na dowolny cel

laptop-2-810741-mKredyty konsumpcyjne to w wielu przypadkach kredyty, które nie są przyznawane na określony z góry cel, ale mogą być przez klientów banków przeznaczone na sfinansowanie dowolnego zakupu. Wiele takich kredytów nazywanych jest w ofertach banków kredytami gotówkowymi. Są to kredyty, które przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie różnego rodzaju zakupów wyrobów konsumpcyjnych lub też na wykonanie remontu.

Kredyty na dowolny cel są jednymi z najłatwiejszych do uzyskania na rynku bankowym. Banki zapewniają takie kredyty bez zabezpieczeń, co pozwala na uzyskanie kredytu bez konieczności przedstawiania wielu dokumentów finansowych, jak plany finansowe, które są niezbędne do przedstawienia przy wszelkiego rodzaju kredytach celowych. Kredyty konsumpcyjne bardzo często udzielane są jedynie na podstawie badania zdolności kredytowej danego klienta. Zdolność kredytowa jest badana jedynie na podstawie uzyskiwanych do tej pory przez klientów banków dochodów, które określają maksymalną sumę, która może być udzielona danej osobie.