Wysokość rety kredytu

Jeśli rata kredytowa nie ma nadmiernie obciążać budżetu domowego, jak wskazują specjaliści nie powinna ona znacznie przekraczać dwudziestu pięciu procent łącznej sumy dochodów gospodarstwa domowego. Za optymalną wartość raty kredytu uznaje się dziesięć procent dochodów, gdyż tyle można oszczędzać w przypadku dowolnej wielkości uzyskiwanych dochodów.

Bardzo ważne jest szukanie wszelkiego rodzaju rozwiązań pozwalających na uzyskanie znacznie niższych rat kredytowych. Możliwe jest to do uzyskania w sytuacji, gdy zmniejszy się poszczególne rodzaje kosztów, które wpływają na wysokość raty kredytowej. Znacznie lepszym rozwiązaniem w przypadku kredytów długoterminowych jest szukanie takich ofert, które pozwalają na ograniczenie wysokości płaconych od kapitału łącznego kredytu odsetek. Natomiast przy krótkoterminowych zobowiązaniach niezbędne jest decydowanie się na szukanie mniejszych kosztów jednorazowych, które płacone są zaraz po zaciągnięciu kredytu, jak prowizja, czy też różnego rodzaju koszty administracyjne czy manipulacyjne.