Dochody a wielkość kredytu

Kredyty konsumpcyjne udzielane są w średnim oraz krótkim terminie oraz w kwotach do kilkunastu tysięcy bez konieczności ustalania dodatkowych zabezpieczeń na danym kredycie. Tego rodzaj kredyty udzielane są na podstawie wielkości uzyskiwanych dochodów. W wielu bankach nawet minimalny dochód pozwala na uzyskanie kredytu oczywiście w odpowiedniej kwocie. Przy staraniu się o kredyt znacznie ważniejsze od wielkości dochodu bywa często źródło pozyskiwania dochodu.

Dla banków znacznie pewniejszymi klientami bywają ci, którzy uzyskują dochody ze stałej pracy czyli na podstawie umowy o pracę na czas określony. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony uzyskanie kredytu najczęściej jest możliwe na czas trwania umowy. Najmniejsza liczba ofert kredytów kierowana jest do klientów banków, którzy uzyskują dochody na podstawie umów cywilnoprawnych, które dla banków są znacznie bardziej ryzykowne. Bardzo często wielkości dochodu wpływa również na możliwość skorzystania ze specjalnych ofert bankowych kredytów udzielanych na warunkach promocyjnych.