Ubezpieczenie do kredytu

Nie zawsze ubezpieczenie przy kredycie jest opłacalnym rozwiązaniem. Obecnie nie ma konieczności kupowania ubezpieczenia do kredytów konsumpcyjnych. Jeszcze jakiś czas temu banki narzucały zakup ubezpieczenia, co zostało wykazane przez KNF. Jednak mimo, że ubezpieczenia są obligatoryjne oraz stanowią dodatkowy koszt kredytu warto w pewnych sytuacjach decydować się na ich wykupienie.

Im dłuższy jest kredyt tym rośnie ryzyko związane z możliwością braku spłaty kredytu. Z tego powodu ubezpieczenie od utraty pracy może pozwolić zapewnić czas kredytobiorcy na znalezienie pracy bez ponoszenia ryzyka wypowiedzenia kredytu. Przy takim ubezpieczeniu, gdy kredytobiorca straci pracę z ubezpieczenia opłacane są raty kredytowe, co może trwać do kilku miesięcy. W tym czasie można znaleźć nową pracę. Innym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które pozwala na spłacenie kredytu w przypadku utraty zdolności do pracy. Takie ubezpieczenia zabezpieczają również rodzinę kredytobiorcy.