Ciekawe kierunki ekonomii na przełomie wieków

Na przełomie wieków wyodrębniały się bardzo interesujące kierunki w ekonomii, dlatego też warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Wśród nich warto wymienić kierunek historyczny. Przedstawiciele tego kierunku krytykowali przede wszystkim klasyczne elementy ekonomii. Przede wszystkim twierdzili oni, że nie ma czegoś takiego, jak prawa ekonomiczne i skupili się tylko i wyłącznie, jak sama nazwa kierunku wskazuje na badaniach historii gospodarczej i taki też dział zapoczątkowali w nauce. Bardzo ważnym dla współczesnej ekonomii jest przede wszystkim kierunek subiektywistyczny, który skupił się na ocenie zależności między popytem, a podażą i w tym zakresie sformułował bardzo ważne prawa z tym związane. Korzysta z nich dzisiejsza ekonomia. Oprócz tego warto zaznaczyć, że w ekonomii nie mogło zabraknąć także kierunku marksistowskiego, który przede wszystkim skupiał się na sprawiedliwym podziale dóbr i dał początek socjalizmowi, a potem komunizmowi.

 

Trzeba więc przyznać, że każdy z tych kierunków znajduje niejako oddźwięk w dzisiejszej ekonomii na swój sposób. Są również zwolennicy poszczególnych kierunków wśród współczesnych ekonomistów. Warto więc znać je wszystkie i wyrobić sobie na ich temat swoje zdanie.