Opłaty dodatkowe przy pożyczkach

Oprocentowanie jest jednym z najważniejszych kosztów związanych z konieczności spłaty czy to pożyczki czy kredytu, ale nie można zapominać, że istnieją również inne koszty. Wiele z takich kosztów jest bardzo wysoka, gdyż to właśnie one zapewniają zyski firmom udzielającym pożyczek. Oprocentowanie pożyczek jest z góry określone, czyli żadna firma nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez NBP. Natomiast wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe nie mają ustalonych maksymalnych wartości.

Wiele pożyczek wymusza zapłacenia pewnych opłat z góry. Do takich opłat można zaliczyć opłaty manipulacyjne dotyczące różnych działań związanych z udzielaniem pożyczki. Firmy pożyczkowe pobierają również prowizje, które trzeba spłacać z góry. Najpierw zawsze spłacane są koszty dodatkowe a dopiero później spłaca się odsetki i pożyczoną sumę pieniędzy. Z tego powodu warto jest maksymalnie minimalizować wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe, co pozwala na zmniejszenie rat pożyczek i łącznej sumy do spłaty.