Nasza pierwsza praca

image Choć nie ma obowiązku podejmowania pracy w naszym kraju, trudno sobie wyobrazić życie i środki, jakie są do niego potrzebne bez podjęcia pracy. Osoby kończące szkołę, studia zazwyczaj podchodzą do podejmowania pracy z dużym dystansem, gdyż zazwyczaj wiąże się to z przejściem na własny rozrachunek oraz nowa organizacja dotychczasowego życia. Jako nowo rozpoczynający pracę nie mamy jeszcze tak dużego obycia i doświadczenia w załatwianiu formalności związanych z przyjęciem na wybrane przez nas stanowisko, nie mamy za dużej możliwości negocjowania naszego wynagrodzenia, gdyż nasze doświadczenie zawodowe jest praktycznie równe zeru. Ilość przysługującego nam w pierwszych latach pracy urlopu jest również mniejsza niż osób mających już co najmniej kilka lat zawodowej pracy za sobą. Niemniej jednak początki naszego zatrudnienia nie powinny nikogo przerażać, nie powinny stwarzać u nas lęku przed podjęciem pracy, bo satysfakcja z pierwszej wypłaty i pierwszych zarobionych pieniędzy jest zawsze ogromna.