Co nam jest potrzebne przy przyjęciu do pracy?

Podejmując pracę musimy spełnić co najmniej kilka formalności, jakie są niezbędne, by mogła być podpisana umowa o pracę. Podstawowymi dokumentami, jakie musimy posiadać poza dowodem osobistym, to świadectwa szkolne świadczące o naszym wykształceniu i kwalifikacjach. Wszelkie dokumenty poświadczające nasze kursy, przebyte szkolenia również powinny być dostarczone pracodawcy. Z kolei pracodawca powinien skierować na badania wstępne, gdzie lekarz orzeknie o naszym stanie zdrowia i zaleci ewentualne przeciwwskazania, z jakimi powinien być zaznajomiony nasz pracodawca. Po stronie pracodawcy należy również dokonanie przeszkolenia nas od strony BHP, a tego typu szkolenie powinno mieć dwa etapy czyli wstępne, a następnie stanowiskowe. My z kolei w trakcie przyjmowania do pracy będziemy musieli wypełnić kilka kwestionariuszy osobowych i podpisać w zależności od charakteru naszego zatrudnienia odpowiednie oświadczenia. Po tych niezbyt skomplikowanych procedurach możemy przystąpić do pracy na zabiegane przez nas stanowisko.