System ekonomiczny

System ekonomiczny, przemyślenia nad funkcjonowaniem gospodarki trwają w ekonomii od niepamiętnych czasów. Nawet Platon zasugerował idealny jego zdaniem system funkcjonowania społeczeństwa. Później kolejno wielu autorów sugerowało własne pomysły. Żaden jednak nie przyjął się jako wartościowy. Dzisiaj natomiast funkcjonujemy w gospodarce, która jest poddana udziałowi wolnego rynku oraz państwa opiekuńczego. Czy takie połączenie sprawdza się w dłuższej perspektywie? Otóż nie, a oto negatywne konsekwencje. Pierwszą z nich jest niechęć ludzi do podejmowania zatrudnienia na rzecz w miarę wysokich zasiłków. Po drugie ograniczenie przedsiębiorczości, ponieważ społeczeństwo musi składać się na potrzeby innych. Decyzje państwa uzależniają obywateli od systemu. Po trzecie opiekuńczość przejawia się brakiem kreatywności. Społeczeństwo nie podlega ewolucji. System prawny nie jest dopasowany zupełnie pod patologiczne struktury kreowane w takim modelu. Polska jest przykładem jak nowoczesny rozwój miesza się z pozostałościami socjalnymi. W niektórych wyobrażeniach idealny system ekonomiczny musiałby uwzględniać udział państwa oraz deregulację wszystkich rynków. Największym zagrożeniem dla konsumentów są oczywiście monopole, które skutecznie ograniczają konkurencyjność gospodarki. Widać wyraźnie, że poprawa nastąpiłaby gdyby obecne kraje przyjrzały się podstawowym procesom zachodzącym w procesie wymiany. Wiele osób w społeczeństwie zaczęłoby regularnie prowadzić działalność gospodarczą.