List motywacyjny – co powinien zawierać?

 

Wstęp:

Pisząc list motywacyjny musisz za wszelką cenę spowodować żeby osoba czytająca chciała czytać go dalej, zwracaj się do konkretnej osoby, opisz, o jakie stanowisko się ubiegasz. Pisząc list ale nie w odpowiedzi na ogłoszenia a po prostu składając aplikacje do konkretnej firmy napisz dokładnie co Cię interesuje, jakie stanowisko, jaki dział, musisz zrobić dobre wrażenie, zbierz jak najwięcej informacji o firmie do której składasz aplikacje, musisz utwierdzić czytającego Twój list motywacyjny w przekonaniu że będziesz dla nich wzmocnieniem ich składu personalnego.
Rozwiniecie:

W tej części przedstaw i postaraj się przekonać o tym że Twoja kandydatura jest atrakcyjna, nie rozpisuje się zbyt dużo, pamiętaj że dużo niekoniecznie znaczy lepiej, czasem mniej jest lepiej J. Składając aplikacje na stanowisko, co, do którego nie spełniasz wszystkich wymagań, zadeklaruj, że chętnie zdobędziesz wymagane umiejętności lub uzupełnisz wykształcenie i wiedzę. Unikaj oklepanych zwrotów powtarzanych w tysiącach listów motywacyjnych na przykład: „jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa”. Kwestie Twojej wypłaty pozostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie:
Na zakończenie listu zamieść tradycyjny zwrot grzecznościowy, złóż własnoręcznie podpis, spis załączników oraz wymaganą klauzulę o prywatności.

Tekst 20

Prawa pracownika
Umowa o pracę jest uważana przez pracowników za najlepszą z możliwych formę zatrudnienia, tytułu takiej umowy przysługuje nam wiele uprawnień.

WYNAGRODZENIE, ZASIŁKI I NAGRODY,
Każdy, kto wykona określoną pracę musi otrzymać wynagrodzenie, warunki wynagradzania za wykonaną przez nas pracę jak ustalają układy zbiorowe, oraz umowa o pracę. Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w formie pieniężnej, ale są dopuszczalne inne formy np. czeki. Wynagrodzenie również nam się należy, jeżeli byliśmy gotowi wykonać pracę, ale z przyczyn zależnych od pracodawcy nie mogliśmy jej wykonać.
Przysługuje nam również prawo do wynagrodzenia, jeżeli byliśmy niezdolni do pracy w skutek:
a) choroby
b) wypadku w czasie drogi do pracy lub z niej powrotu
c) choroby w czasie ciąży
W przypadku gdy jesteśmy niezdolni okres tego trwa minimum 30 dni przysługuje nam wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy.
URLOP
Jednym z podstawowych naszych praw jest urlop. Urlop ma na celu rzeczywisty odpoczynek pozwalający zregenerować siły. Urlopy dzielimy według:
a) urlop wypoczynkowy
b) bezpłatny
c) macierzyński
d) szkoleniowy
e) wychowawczy
Każdemu przysługuje coroczny urlop wypoczynkowy, który jest nieprzerwany i nie można się go zrzec.