Kredyt czy pożyczka

Kredyt to znacznie bardziej korzystna oferta finansowa niż pożyczka, co wynika z faktu, że banki w Polsce mają uprzywilejowaną pozycję, która wynika z prawa bankowego. Z tego powodu znacznie lepszym rozwiązaniem jest uzyskanie kredytu niż pożyczki w zakresie kosztów. Nie zawsze jednak uzyskanie kredytu jest możliwe. Wynika to między innymi z faktu, że wiele banków ma coraz ściślejsze zasady sprawdzania poszczególnych klientów pod względem zdolności finansowych. Z tego powodu niezbędne jest decydowanie się na pożyczki.

Przy pozyskiwaniu pożyczek bardzo ważne jest nie tylko sprawdzanie poszczególnych ofert, ale również sprawdzanie poszczególnych firm. Wynika to z faktu, że rynek firm finansowych udzielających pożyczek nie jest kontrolowany w taki sposób jak rynek bankowy. Umowy w firmach pożyczkowych mogą być znacznie bardziej dowolnie ustalane w stosunku do umów kredytowych. Z tego powodu niezbędne jest szczegółowe zapoznawanie się z poszczególnymi informacjami dotyczącymi warunków w umowach pożyczkowych.