Konto bankowe a kredyt

credit-cards-1439332-mUzyskanie kredytu bankowego jest znacznie łatwiejsze dla tych klientów, którzy posiadają w danym banku rachunek. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dla banku klient, który korzysta przez dłuższy czas z jakiegoś produktu finansowego jest znacznie bardziej wiarygodny. Klienci, którzy posiadają w danym banku rachunek nie muszą przedstawiać informacji o dochodach. Wynika to z faktu, że bank ma stały dostęp do informacji o regularnych wpływach pojawiających się na rachunku bankowym danego klienta, co oczywiście znacznie ułatwia weryfikowanie zdolności kredytowej.

Przy staraniu się o kredyt i posiadaniu rachunku bankowego możliwe jest pozyskanie kredytu nawet dla osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych, kontraktach. Wynika to z faktu, że banki nie sprawdzają przy takich kredytach pochodzenia dochodów a jedynie oceniają regularność pojawiania się dochodów z pracy na rachunku bankowym. W ten sposób procedura udzielania kredytu jest znacznie uproszczona i trwa znacznie krócej, co jest dużym ułatwieniem dla klientów.