Zwiększenie konkurencyjności gospodarki na arenie międzynarodowej

Gospodarka krajowa potrzebuje do rozwoju współpracy z wieloma podmiotami funkcjonującymi na rynku międzynarodowym. Dlaczego to takie istotne? Przede wszystkim każdy przedsiębiorca doskonale rozumie relacje eksportu oraz importu prowadzące zdecydowanie do zapewniania większego poziomu zysku. Poza tym gospodarka krajowa może specjalizować się w określonych czynnościach i kreować zupełnie nowe podstawy własnego rozwoju. Polskie społeczeństwo ma np. przewagę w zakresie kosztów pracy. Mogą się u nas pojawiać przedsiębiorstwa stawiające właśnie na ten obszar. Kapitał ludzie jest jednak kluczowym składnikiem sukcesu. Gospodarki nie stawiające na dokształcanie obywateli oraz wzmacnianiu ich zdolności technologicznych kończą źle długoterminowo. Wystarczy spojrzeć na kraje afrykańskie, w których stale brakuje stabilizacji. Zresztą niektóre państwa na własne życzenie kreują ścieżkę nadmiernego zadłużenia, nie potrafią przeprowadzić refom.

Jakie są rozwiązania? Niektórzy rządzący mogą zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu skonstruowania zupełnie nowego systemu finansów. To bardzo dobry pomysł, który wyzwolił z zapaści wiele krajów Ameryki Południowej. Podsumowując, gospodarka wchodząca w erę rozwoju na podstawie własnych starań jest uważana na arenie międzynarodowej jako wartościowa. Kapitał zagraniczny chętnie wykupuje w niej swoje udziały na podstawie obligacji państwowych. To bardzo dobra lokata, ponieważ zwyczajowo kraj spłacający odsetki jest wiarygodny.