Zawieranie umów a zatrudnienie

Starając się o pracę w jednej z firm prosperujących na rynku zazwyczaj jesteśmy wcześniej informowani, na jakich warunkach możemy być zatrudnieni i co dzięki tego rodzaju umowom zyskamy. Oczywiście najbardziej upragnionym typem zatrudnienia będzie umowa o pracę, która jest związana nie tylko z podstawowym wynagrodzeniem, ale również z uiszczaniem przez potencjalnego pracodawcę składek społecznych i zdrowotnych, co daje zatrudnianym osobom możliwość płatnych zwolnień chorobowych, czy też należnych urlopów. Umowa o pracę to jeden z rodzajów zatrudnienia, który jest atrakcyjny dla osób, którym zależy na konkretnych umowach i emeryturach. Jednakże prócz umów o pracę, są również praktykowane, zawierane na czas określony lub nieokreślony umowy cywilnoprawne tj. umowa o dzieło, czy umowa zlecenie. O ile umowa zlecenie daje możliwość odprowadzania składek rentowych, czy emerytalnych albo zdrowotnych, to tak samo jak umowa o dzieło nie posiada w zapisie możliwości płatnego urlopu, tudzież zwolnienia chorobowego.