Zarządzanie jako odłam ekonomii

Przedsiębiorstwa funkcjonują w określony sposób. Zawsze można w ich strukturze odnaleźć pewne powtarzające się elementy prowadzące całą organizację ukierunkowaną komercyjnie do sukcesu. W zarządzaniu interesujące jest to, że składa się z kilku składników, a mianowicie planowania, organizowania, przewodzenia rozumianego też jako motywowanie oraz kontrolowania. Wszystkie te czynności przekładają się na wszystkie zasoby posiadane przez organizację tzn. finanse, ludzi, środki trwałe. Gospodaruje się nimi w taki sposób, aby osiągnąć długoterminowe cele strategiczne. Powyżej podaliśmy właściwie akademicką definicję zarządzania, które staje się kierunkiem uprawianym przez osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej. Z reguły firmy na nowoczesnym rynku są prowadzone przez menedżerów, specjalistów odpowiedzialnych właśnie za taki proces.

Musi być on przeprowadzony ze znajomością wszystkich najważniejszych działań przedsiębiorstwa. Inaczej będzie nieskuteczny. Przyda się także właściwa forma obiegu dokumentów. Dopiero w takim zakresie jest możliwe odkrycie istotnej przewagi konkurencyjnej biznesu. Podsumowując, zarządzanie powstało z praktycznej potrzeby lepszego sterowania spółkami. Przy okazji wydobywa pomysły rzeczywiście działające uniwersalnie w każdej strukturze biznesowej. Planowanie czy organizowanie zasobów to umiejętności niezwykle cenne niosące ze sobą spore perspektywy rozwojowe przedsiębiorstwa.