Z badań i analiz wynika, że firmy wybierają miejsca na swoje siedziby ze względu na dobry dojazd – infrastruktura drogowa jest niezbędna.

Niezliczone firmy rozwijające swoją działalność na terenie naszego kraju tworzą siedziby w centrach miast. Wiele jest jednak takich, które wybierają tereny pozamiejskie. Inwestycje w Polsce mające miejsce na terenach wiejskich nie są już rzadkością, biorąc pod uwagę ceny gruntów oraz opłaty za wynajem powierzchni biurowych. Jednak firmy pragnące zaoszczędzić na kosztach związanych z kupnem czy najmem nieruchomości muszą wziąć pod uwagę, że inwestycje w Polsce na terenach wiejskich często wiążą się z koniecznością budowy dróg dojazdowych do firm. A to dlatego, że rzadko wjazd na teren zakładu pracy znajduje się tuż przy głównej trasie przelotowej łączącej duże miasta. Od głównych dróg odchodzi więc mnóstwo dróg pobocznych, które prowadzą do licznych i często rozległych budynków firmy. A ponieważ na terenach podmiejskich buduje się raczej niskie hale niż wysokie budynki, to więcej musi być dróg dojazdowych do poszczególnych ich części, za których wybudowanie inwestorzy muszą zapłacić sami. Samorządy nie chcą bowiem brać na siebie obowiązku budowy dodatkowych dróg tylko dlatego, że powstało dużo nowych firm. Poza tym, drogi te leżą już często na gruntach nabytych przez inwestora.Cieszyć się czy płakać – z jednej strony budowa zakładów (miejsc pracy) – niestety, ale nie dla Polaków?