Wzory CV i listów motywacyjnych

image Dostępnych mamy mnóstwo wzorów CV, które mają za zadanie, w jak najlepszy, zharmonizowany sposób przedstawić informacje potencjonalnemu pracodawcy na temat naszego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, nabytych umiejętności. W każdym CV zamieszczamy obligatoryjnie dane teleadresowa pod które dana firma będzie się kontaktować, w chwili chęci zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Co więcej w dodatkowych umiejętnościach, możemy zamieścić, to, co potrafimy robić, prosto mówiąc bez papierów na to. Warto również zamieścić w CV rzeczy związane z hobby i zainteresowaniami, które mogą być poniekąd powiązane także z branżą, w której chcemy pracować. Z kolei listy motywacyjne, mają być podstawą do tego, żeby pracodawca mógł poznać powody składania dokumentów właśnie w jego firmie i na takie, a nie inne stanowisko. Dobre umotywowanie takich powodów przez osobę starającą się o posadę może przeważyć o podjęciu decyzji zatrudnienia danej osoby. Dlatego warto przykuć do tego wielką uwagę, a nie tylko do CV.