Wypadki przy pracy rodzaje.

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zazwyczaj w zamyśle mają to, aby nie dopuszczać do wypadków. Oczywiście jednak nie zawsze się to udaje. Czasami dochodzi do różnych wypadków a w tym artykule przybliżę nazewnictwo i tematykę związaną z tymi zagadnieniami. Pierwsza sprawa to śmiertelny wypadek przy pracy. Ma on miejsce wówczas gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy śmierć nastąpiła w okresie, który nie przekracza 6 miesięcy. Jeżeli będziemy nadal rozwijać nazewnictwo to kolejny wypadek to ciężki wypadek w skutek, którego poszkodowany jest mocno okaleczony lub odniósł ciężkie obrażenia na ciele. Zakwalifikujemy do tego typu wypadków między innymi utratę wzroku lub słuch, również utratę mowy jak i zdolności rozrodczej. Wszystkie przypadki tutaj trudno jest jednoznacznie zdefiniować, generalnie zaliczymy do tego wszelkie wypadki naruszające podstawowe funkcje organizmu. Również choroby, które są nieuleczalne jak i takie, które powodują niezdolność do pracy. Również istotne zniekształcenia oraz oszpecenia ciała kwalifikują się jako ciężkie wypadki przy pracy.