Wypadek w pracy, co robić?

Ważne jest również to, że jeżeli podobnemu wypadkowi uległy minimum dwie osoby to będziemy tutaj mówić o wypadku zbiorowym. Kiedy już ulegniemy wypadkowi to nie pozostaje nam nic innego jak wprowadzić w życie procedurę powypadkową. Generalnie powinniśmy się tego wszystkiego odwiedzić na kursie BHP. Kiedy jednak już ulegniemy wypadkowi w pracy i nasz stan zdrowia pozwala nam zawiadomić o tym pracodawcę to jest naszym obowiązkiem. W przepisach jest powiedziane że powinniśmy to wykonać niezwłocznie. Jeżeli wykonywaliśmy pracę dla kogoś innego to powiadamiamy podmiot dla którego wykonywaliśmy prace. Przepisy prawa pracy w sposób

wyraźny nakładają obowiązek poinformowania o zauważony wypadku na każdego pracownika, który był świadkiem lub widział wypadek w pracy. Jeżeli widzimy wypadek powinniśmy to zgłosić do przełożonego osoby, która została poszkodowana. Bardzo ważną sprawą, która zapewne zostanie poruszona na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest to że zawiadomienie o zauważonym wypadku w pracy powinno wpłynąć do przełożonego w formie pisemnej.