Wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy określimy nagłe zdarzenie, które spowodowane było zewnętrzną przyczyną a w jego konsekwencji nastąpiła śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. Tak w skrócie definiujemy wypadek przy pracy. W poniższym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania jak przebiega procedura powypadkowa, w jaki sposób dochodzimy odszkodowania oraz wiele innych i przydatnych informacji dotyczących wypadków podczas pracy. Oczywiście najlepiej gdyby do tego typu zdarzeń nie dochodziło i to jest głownie zadanie dla bhp, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec wypadkowi i dlatego czasami musimy się z nim zmierzyć. Kiedy przysługuje nam odszkodowanie i co zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Zgodnie z ustawą łącznie musi mieć zdarzenie zdefiniowany we wstępie wypadek jak również musi się to zdarzyć podczas wykonywania przez pracownika jego zwykłych i wynikających ze stosunku pracy zadań lub wykonywanie polecenia wydanego przez przełożonego. Jednak nawet, jeżeli wykonywane są na rzecz pracodawcy czynności, lecz na jego rzecz lub, kiedy pozostajemy pod dyspozycją pracodawcy lub w miejscu pomiędzy siedzibą a miejscem wykonywania pracy to nadal jest wypadek przy pracy. Twego