Ważna ekonomia społeczna

Niezwykle ważnym dla wielu działem ekonomii jest z pewnością ekonomia społeczna. Czym ona jednak jest? W głównej mierze należy podkreślić, że ekonomia społeczna zajmuje się wszelkiego rodzaju zagadnieniami związanymi z tym, jak gospodarka ma się do stosunków między społeczeństwem. Inaczej mówiąc ekonomia ta zajmuje się w dużej mierze zagadnieniami związanymi z tym, jak prowadzone są działania w zakresie przedsiębiorstw społecznych, które działają w pewien określony sposób. Niezwykle ważne jest to, że można z powodzeniem oddzielić te elementy, które wpisują się w kryteria ekonomii społecznej, a tej zwykłej w przedsiębiorstwach.

Przede wszystkim należy podkreślić, że przedsiębiorstwo wpisujące się w ekonomię społeczną charakteryzuje się tym, że przyświeca mu nie tylko cel związany z zyskiem, ale w dużej mierze wyższy cel społeczny. Inicjatywa takiego przedsiębiorstwa ma swego rodzaju obywatelski charakter. Niezwykle ważne jest to, że w takim przedsiębiorstwie możemy wyróżnić demokratyczny system zarządzania, co odróżnia go rzeczywiście od wielu innych. Jest to oczywiście idealne przedsiębiorstwo społeczne, którego nie ma na polskim rynku, ale wiele z przedsiębiorstw do bycia takim dąży.