Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych i ich zachowania nie tylko zmieniają się w czasie, ale są też znacznie zróżnicowane w każdym okresie i w każdej gospodarce narodowej. Zależą one przede wszystkim od tego, do jakiej klasy czy warstwy należy dane gospodarstwo, od jego zasobności, od struktury demograficznej (liczba osób, ich wiek, stopień aktywności zawodowej), od bieżących dochodów z własnej aktywności zawodowej, od przychodów ze środków społecznych (w ustrojach i krajach, w których są one tworzone).

 

Więzi rodzinne, zwłaszcza zaś więzi małżeńskie i rodzicielskie, które są warunkiem powstawania i funkcjonowania większości gospodarstw domowych, sprawiają, że gospodarstwom tym przypadają szczególne funkcje społeczne: reprodukcja biologiczna i wychowanie młodego pokolenia, a najczęściej także opieka nad pokoleniem starym i osobami niepełnosprawnymi fizycznie bądź psychicznie. Właśnie w rodzinach w poważnej mierze kształtują się charaktery, postawy i poglądy, zwłaszcza młodego pokolenia. W rodzinie stanowiącej gospodarstwo domowe tworzą się szczególne więzi uczuciowe: miłość i wzajemny szacunek, życzliwość, uczynność, tolerancja; one to — jak i dyscyplina — wyniesione z domu rodzinnego, wpływają w istotny sposób na kształt i treść stosunków międzyludzkich w życiu zawodowym i społecznym.