Staże – czy dają możliwość zatrudnienia?

image Będąc w trakcie nauki, w bardzo wielu przypadkach musimy odbywać zajęcia praktyczne związane z naszym kierunkiem nauczania oraz praktyki zawodowe, które będą częścią naszego doświadczenia zawodowego, które w przyszłości może zaowocować, szczególnie w momencie chęci podjęcia pracy zarobkowej. Staże to kolejna forma praktycznej kontynuacji zdobywania doświadczenia zawodowego. To dzięki nim nasz praktyczny zasób wiedzy i doświadczenie sprawia, iż znacznie łatwiej w przyszłości jest nam znaleźć wymarzoną posadę. Zdarza się, iż staże i praktyki zawodowe, na jakie jesteśmy kierowani przez nasze uczelnie i Urzędy Pracy są naszymi docelowymi miejscami zatrudnienia, gdyż firmy przyjmujące stażystów są zwykle zainteresowane późniejszym podpisaniem umowy o pracę, i zatrudnieniem, jako pełnoetatowych pracowników. Tego typu polityka nauczania, jak i przyszłego zatrudnienia daje ogromne możliwości zarówno praktykantom, jak i pracodawcom, pod względem rozeznania oczekiwań, umiejętności, ale i podejścia do samego zatrudnienia obu zainteresowanym stronom.