Słów kilka o hipotece

Bardzo wiele osób miało okazję wziąć kredyt hipoteczny. Jest to nic innego, jak tylko wzięcie kredytu pod zastaw jakiejś nieruchomości, do której w razie naszego nie spłacania kredytu bank ma pełne prawo. Mamy do wyboru jednak kilka rodzajów hipoteki, które nieco różnią się od siebie odpowiednimi cechami. Możemy przykładowo spotkać się z pojęciem hipoteka kaucyjna, która oznacza, że wartość danego zabezpieczenia nie jest dokładnie określona.

Taka hipoteka ustalana jest wówczas, kiedy w momencie zawierania przez daną osobę kredytu, nie można dokładnie określić wartości konkretnej nieruchomości. Bardzo często spotykana jest również hipoteka łączna, która wiąże się z tym, że kredytobiorca daje w zastaw więcej niż jedną nieruchomość. Może się to stać wówczas, gdy interesuje go bardzo duża kwota kredytu, a nie ma możliwości zastawienia tylko jednej nieruchomości. Dobrze jednak, że taka właśnie możliwość istnieje. Oprócz tego warto zwrócić szczególną uwagę na hipotekę przymusową, która nakładana jest na wierzyciela, kiedy dana instytucja finansowa żąda bezwzględnie takiego zabezpieczenia. Najczęściej stosowana jest jednak zwykła hipoteka, do której wszyscy są przyzwyczajeni przez banki wszelkiego rodzaju.