Rynek pracy – czy będzie lepiej ?

Dzisiejszy rynek pracy jest w dużej mierze nieprzewidywalny i ciężko w tym zakresie cokolwiek prognozować. Z tego też powodu coraz częściej młodzi ludzie mają trudności z dopasowaniem się do potrzeb. Skutkiem tego jest coraz większa liczba osób bezrobotnych. Zmusza to wiele osób do emigrowania poza granice naszego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia nie w swoim nawet zawodzie. Taki stan rzeczy potęguje nieprzyjemne nastroje wśród młodych ludzi, którzy w zasadzie nie wiedzą, czego mają się spodziewać. Potrzeba więc w głównej mierze radykalnych rozwiązań, aby tego typu sytuacja się poprawiła.

Przede wszystkim trzeba stworzyć nowe miejsca pracy i zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania ludzi nie mających jeszcze doświadczenia, aby mogli je zdobyć właśnie na stanowisku pracy zgodnym z ich wykształceniem. Bardzo ważne jest również to, aby zmieniać profile kształcenia w szkołach, a nie tylko co roku proponować uczniom te same kierunki.

Przez to bowiem rynek pracy jest przesycony osobami o podobnym wykształceniu. Także studia powinny być trudniej dostępne, aby studiowali tylko ci, którym naprawdę zależy, a nie ci,  którzy studiują tylko dla samego papierka. Potrzeba zmian jest więc bardzo wielka.