Przyczyny upadku gospodarek

Upadanie gospodarek na arenie międzynarodowej jest spowodowanie głównie brakami w wiedzy finansowej. Państwa podobnie jak inne podmioty potrzebują do rozwoju kapitału pochodzącego z różnych źródeł. Bardzo często kraje posługują się rynkiem finansowym w celu emisji obligacji, które mają pozyskać stosunkowo tani pieniądz na rozwój pewnych pomysłów infrastrukturalnych. Dlaczego państwo jako dłużnik sprawdza się idealnie? Z tego powodu, że praktycznie zawsze ma dochody pochodzące z podatków. Do tego może je dowolnie regulować. Państwo to podmiot, którym zarządzają jednak określone grupy interesów. Często trudno wytypować kto jest głównym udziałowcem.

Niektóre grupy spekulacyjnie wywołują na niektórych rynkach kryzysy, aby spowodować pewne zmiany społeczne, a nawet ustawodawcze. Ogromne środki finansowe posiadane przez pewne ręce potrafią zmieniać świat nie tylko w skali mikro, ale przede wszystkim makroekonomicznej. Upadki gospodarek biorą się z nieefektywnego zarządzania długiem powstałym na skutek nadmiernego zaciągania zobowiązań. To w zasadzie jeden ze standardów występujących w nowoczesnej gospodarce. Podsumowując, bankructwa tak ogromnych podmiotów jak państwa to wiele konsekwencji społecznych, wiele okazji do nadużyć prawnych, finansowych, rozwój przestępczości zorganizowanej. Przyczyn zawsze należy doszukiwać się w ludziach, a nawet wielkich monopolach.