Prawo popytu i podaży

W wymianie towarowej nawiązują kontakt sprzedawcy : nabywcy lub ich przedstawiciele. W wymianie bezpośredniej, tj. towaru za towar, każdy, kto sprzedaje swój towar, jednocześnie nabywa towar -ferowany przez drugą stronę. W chwili pojawienia się pieniądza  wymiana przekształca się w pośrednią. Sprzedawcy sprzedają towary po określonych cenach (za określone kwoty pieniądza), a nabywcy, kupując je po tych cenach, stają się ich właścicielami. Poszczególne podmioty gospodarcze w jednych transakcjach są nabywcami, w inny:r. :a= sprzedawcami. Żeby mieć za co kupować, trzeba sprzedawać.

Ale i na odwrót — sprzedawanie wymaga kupowania. Producent kupuje r orne składniki potrzebne mu do produkcji, kupiec towary do dalszej sprzedaż. Oferta sprzedaży, w określonym czasie i po określonych cenach, określonej ilości towarów to podaż towarów, natomiast gotowość kupienia w danym czasie, po określonych cenach, określonej ilości towar:w 😮 popyt na towary. W kwestii ceny interesy sprzedawców i nabywców są sprzeczne: pierwsi chcą sprzedać towary jak najdrożej, drudzy chcą je kupić jak najtaniej. Miejscem, na którym zgłasza się podaż towarów i popyt na nie, na którym następuje konfrontacja między nimi, nawiązuje się łączność między sprzedawcami i nabywcami oraz dokonywane są transakcje sprzedaży—kupna, jest rynek.