Pożyczki prywatne

house-of-money-1197335-mPożyczki udzielane są na podstawie prawa cywilnego. Pożyczkę można udzielić dowolna osoba prywatna. Jednocześnie przy pożyczkach wcale nie jest konieczne ustalanie odsetek. Do takich pożyczek można zaliczyć prywatne, które udzielane są pomiędzy członkami rodziny czy też wśród znajomych. Od takich pożyczek niezbędne jest zapłacenie podatku od umów cywilnoprawnych.

Pożyczki prywatne można znaleźć również w Internecie. Dla udzielających pożyczki jest to możliwość uzyskania zysków płynących z oprocentowania. Natomiast pożyczający ma szersze możliwości w zakresie ustalenia zabezpieczenia pożyczki a także ma możliwość negocjowania różnego rodzaju warunków na których udzielana jest pożyczka, jak choćby wysokość opłat. Przy pożyczkach prywatnych bardzo ważne jest, by dokładnie czytać umowy, by nie podpisać umów, które są niekorzystne i zawierają zapisy, które mogą być problemem, choćby przy braku możliwości spłacenia pożyczki w określonym terminie. Warto również w umowie zaznaczyć wysokość odsetek płaconych w przypadku opóźnionych spłat pożyczki.