Pożyczka hipoteczna

new-flats-924104-mJeśli pożyczka nie jest zabezpieczona nie ma możliwości uzyskania dużych sum pieniędzy i na długi okres czasu. Z drugiej strony przy posiadaniu zabezpieczenia na rzecz zaciąganego zobowiązania finansowego można uzyskać znacznie większą sumę pieniędzy często na długi okres czasu. Podobnie jak w bankach tak samo w firmach finansowych za najlepsze zabezpieczenie uznawana jest nieruchomość. Wynika to przede wszystkim z faktu, że hipoteka w Polsce jest skonstruowana w taki sposób, że bardzo dobrze chroni prawa wierzyciela. Posiadając zabezpieczenie w postaci nieruchomości możliwe jest pozyskanie pożyczki hipotecznej.

Pożyczki generalnie są znacznie mniej korzystnymi pod względem kosztów produktami finansowymi w stosunku do kredytów. Z drugiej strony bardzo często pożyczkę można znacznie łatwiej a jednocześnie szybciej uzyskać, co sprawia, że coraz większa liczba klientów decyduje się na korzystanie z pożyczek. Jednocześnie pożyczki można pozyskać przy znacznie mniejszej zdolności kredytowej.