Powstają nowe budynki i kompleksy. Duże firmy tworzą własne biurowce – kiedy i w naszym mieście?

Duże firmy i korporacje, które rozpoczynają działalność na nowym terenie tworząc oddziały, jak również istniejące firmy rozwijające się niezwykle prężnie pomimo rzekomego kryzysu, rzadko wybierają na swoje siedziby stare budynki i kamienice w centrach miast. Najczęściej wybierają spore przestrzenie, gdzie mogą pobudować kompleksy biurowe i wysokie budynki, sięgające od kilku do kilkunastu pięter. Kosztuje to niemało, ale najwidoczniej korporacjom się to opłaca, skoro zamiast jednego budynku tworzy się ich całe zespoły. Przykładem może być wiele firm, jednak najbardziej rozbudowują się obecnie koncerny oraz korporacje informatyczne, zajmujące się wszystkim, od stron internetowych, po utrzymanie serwerów i sieci informatycznych innych dużych odbiorców. Pod tym kątem inwestycje w Polsce są jednymi z najbardziej znaczących w Europie. Poza tym firmy budujące tego typu biurowce również odnoszą korzyści, co wynika ze zwiększonego popytu na ich usługi. Ponieważ terminy są napięte i sztywno określone, firmy budowlane zatrudniają więcej pracowników, by mieć gwarancję wywiązania się z zawartych umów.