Pośród samodzielnych metod poszukiwania pracy można wymienić:

1. Odpowiadanie na ogłoszenia o wakatach zamieszczane w mediach.

Większość dzienników ogólnokrajowych (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”) i regionalnych zamieszcza oferty pracy. Wiele z tych ogłoszeń zawiera szczegółowe informacje na temat niezbędnych kwalifikacji zawodowych oraz wymaganych umiejętności. Firmy na ogół podają swoje oczekiwania, co do kwalifikacji i umiejętności kandydata idealnego. Takiego znaleźć na rynku pracy nie jest łatwo. Zdarza się, że osoby, które spełniają wszystkie kryteria, z jakichś powodów, np. wygórowanych wymagań, cech osobowości, czy innej niż firmowa wizji pracy, są odrzucani. Wtedy szanse mają kandydaci, którzy nie do końca spełniają zawarte w ogłoszeniu oczekiwania, ale nadrabiają to innymi, cennymi dla pracodawcy walorami lub doświadczeniami. Podczas przeglądania działu ”praca” i aktywnego szukania korzystaj z pism specjalistycznych i branżowych. Możesz trafić tam ogłoszenia tylko z konkretnego sektora, który Cię interesuje.

Audycje o tematyce rynku pracy nadają również niektóre stacje radiowe np. audycję „Znajdź pracę”. Telewizja publiczna realizuje program„Przystanek Praca”. Program ma zachęcić ludzi do działania, pokazać im drogę do znalezienia satysfakcjonującej ich pracy, pokazać metody, za pomocą, których można zdobyć sukces zawodowy.