Popyt

Popyt na dobra i usługi konsumpcyjne zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od możliwości finansowych ludności, głównie od jej dochodów, a także od jej upodobań i gustów. Popyt taki reprezentuje tylko te potrzeby ludności, na których zaspokajanie w formie towarów ją stać, na które ma ona pokrycie. Pozostałe potrzeby nie są zaspokajane lub zaspokaja się je w formie produkcji naturalnej. Popyt na środki produkcji związany jest ostatecznie z popytem na dobra i usługi konsumpcyjne, ponieważ wszelka produkcja ma ostatecznie służyć konsumpcji. Wydatki gospodarstw domowych dokonywane w ramach ich dochodów przy danych cenach towarów i usług są wyrazem indywidualnych preferencji konsumentów.

 

Przyjmuje się bowiem, że zestawy dóbr i usług, które gospodarstwa domowe wybierają spośród tego, co oferuje im rynek i na co pozwalają im możliwości finansowe, są dla nich lepsze, a co najmniej nie gorsze niż wszystkie inne możliwe zestawy. Twierdzenie to opiera się na następujących założeniach: gospodarstwa domowe w pełni znają wszystkie dostępne im alternatywy wyboru; podejmują decyzje w sposób racjonalny; nie popełniają błędów. Tymczasem w rzeczywistości w mniejszym lub większym stopniu założenia te nie są spełniane. W praktyce gospodarstwa domowe tylko w ograniczonym stopniu znają przydatne dla nich alternatywy wyboru, często kupują z przyzwyczajenia lub pod wpływem przypadkowej refleksji, nierzadko po dokonaniu zakupu uznają go za nietrafny.