Podstawowe formy zatrudnienia w Polsce

image W naszym kraju istnieje, co najmniej kilka form zatrudnienia, lecz najczęściej stosowana jest umowa o pracę lub kilka rodzajów umów cywilnoprawnych. Umowa o pracę jest określana kodeksem pracy i może występować w kilku postaciach. Może to być umowa na czas nieokreślony, bezterminowy, może to być umowa okresowa, ale i umowa na czas następstwa lub wykonania określonego zadania, jak również umowa na okres próbny. Wszystkie te umowy muszą jednak zawierać czas naszej pracy, miejsce jej wykonywania, czas naszego zatrudnienia, oraz określać wynagrodzenie, jakie otrzymamy za świadczenie naszych pracowniczych usług. Umowy cywilnoprawne to najczęściej stosowane umowy na zlecenie, czy umowy o dzieło. Prócz kodeksu pracy wszelkie zapisy w takich umowach określa również kodeks cywilny. Tego typu umowy nie muszą zawierać obowiązku opłacania wszystkich składek ubezpieczenia społecznego, nie muszą określać czasu pracy, ale również pracodawca nie ma obowiązku udzielania nam urlopu wypoczynkowego w przeciwieństwie do umowy o pracę.