Listy motywacyjne skierowane do konkretnych firm

List motywacyjny prócz obowiązkowego Curriculum Vitae – CV stanowi podstawowy dokument w przypadku starania się podjęcia pracy w ściśle określonej firmie lub na ściśle określonym stanowisku pracy. Stanowi on wyjaśnienie naszej motywacji, co nas kieruje i jakie są motywy i przesłanki starania się o pracę właśnie w określonej firmie. Ma on charakter formalny i informacyjny, powinien być pisany właśnie w takiej formie z zachowaniem spójności. Jego podstawowa forma powinna zawierać nagłówek a w nim zawarte nasze dane personalne oraz informacje kontaktowe a także datę pisania listu. Poniżej musimy umieścić wstęp opisujący pokrótce naszą osobę oraz powody, jakie kierowały nami, by napisać owy list. W rozwinięciu bardziej szczegółowo opisujemy powody, jakie kierują nami by podjąć właśnie tę konkretną pracę właśnie w tej określonej firmie i na zakończenie powinniśmy napisać podsumowując list, naszą gotowość i chęć na przeprowadzenie z nami bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej, która otworzy nam drogę do podjęcia pracy.