Kto pomoże Ci znaleźć pracę?

7Przy wyższych uczelniach działają Biura Karier, informują oraz doradzają absolwentom i studentom. Pomagają im przebyć drogę od nauki do aktywnego szukania pracy oraz pomagają prawidłowo funkcjonować na obecnym rynku pracy. Poprzez prowadzenie doradztwa zawodowe, dostarczają niezbędnych informacji o rynku pracy, poszukują ofert pracy zarówno stałej jak i tymczasowej pomagają w podjęciu praktyk, organizują spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Organizowane są giełdy pracy stwarza się możliwość spotkania pomiędzy pracodawcami a dużą grupą osób, które poszukują pracy, najczęściej jest to grupa osób szukająca pracy w tym samym lub podobnym zawodzie.

Na targach pracy umożliwia się spotkanie dla większej ilości potencjalnych pracodawców oraz osób szukających możliwości podjęcia pracy, trwają zazwyczaj do dwóch dni, oferują na specjalnie zorganizowanych stoiskach różne stanowiska, na których obecnie mają oferty pracy. Zarówno na giełdach jak i targach pracy dowiesz się, jakie stanowiska w danej chwili firmy oferują, jakie mają, co do nich wymagania oraz jak wygląda proces rekrutacji na stanowisko.  Praca na większości tak zorganizowanych spotkań jest skierowana do studentów i absolwentów, ale oczywiście przyjść może każdy.