Krótka historia Ekonomii

Historia ekonomii jest w zasadzie bardzo długa bowiem sięga już czasów starożytnych, jednak warto ją opowiedzieć w skrócie. Przede wszystkim sama nazwa wymyślona została przez filozofa o imieniu Ksenofont. Oznaczała ona człowieka zarządzającego gospodarstwem, a poglądy danego filozofa głosiły, jak należy gospodarować swoim majątkiem, a czego w zasadzie należy unikać. Jeżeli chodzi o średniowiecze, to tak jak mogliśmy się tego spodziewać nie było tutaj żadnych istotnych zmian w zakresie ekonomii.

W renesansie jak wiadomo nastąpił gwałtowny rozkwit nauk i innych dziedzin, dlatego też nie ominęło to także ekonomii. W głównej mierze powstał tutaj pierwszy pogląd zwany merkantylizmem. Związany był on z tym, że źródłem wszystkich dóbr jest kruszec. Następnie powstał protekcjonalizm, który niejako ograniczał jednostce swobodę w zakresie działalności gospodarczej. Jego przeciwieństwem był fizjokratyzm powstały w osiemnastym wieku. Tutaj mamy bowiem do czynienia z wszelką swobodą gospodarczą. Niejaki Smith dokonał w drugiej połowie osiemnastego wieku przełomu, gdyż wówczas ekonomia wyodrębniła się jako samodzielna nauka i taką też jest do dnia dzisiejszego, dlatego też możemy ją swobodnie studiować na wielu uczelniach.