Kredyt czy pożyczka?

100pln-2-423044-mW większości przypadków kredyt bywa znacznie korzystniejszym produktem finansowym. Kredyty udzielane są jedynie przez banki. W stosunku do pożyczek są w stanie przede wszystkim zapewnić znacznie niższe koszty związane z oprocentowaniem czy koszty dodatkowe zobowiązania finansowego, do których można zaliczyć choćby koszty administracyjne czy manipulacyjne, które w firmach pożyczkowych bywają znacznie wyższe.

Przy pożyczaniu pieniędzy w bankach można mieć znacznie większą pewność, co do braku różnego rodzaju niekorzystnych zapisów w umowach. Firmy pożyczkowe trzeba znacznie bardziej uważnie sprawdzać a poszczególne umowy należy dokładnie czytać. Zawsze można zrezygnować z pożyczki w ciągu dziesięciu dni roboczych od zaciągnięcia zobowiązania. Atutem pożyczek jest oczywiście czas, w którym można uzyskać pieniądze. Przy pożyczkach pozyskiwanych za pośrednictwem Internetu można przede wszystkim skrócić czas związanych z formalnościami, które trzeba spełnić, by móc uzyskać pieniądze na konto bankowe.