Konieczność posiadania umów o pracę

Świadczona przez nas praca powinna być zabezpieczona podpisaniem umowy, na jaką jesteśmy zatrudnieni. Jest to o tyle ważne, gdyż taki dokument określa w przypadku sporów, jak i rozbieżności w stosunku do zawartej umowy, których dokonał pracodawca lub pracownik. Spory w takich sytuacjach w zależności od rodzaju, jaka będzie, to umowa określać będzie kodeks pracy, ale i kodeks cywilny. Umowa o pracę, to najbardziej bezpieczna forma zatrudnienia dla pracownika, ale i gwarancja dla pracodawcy, że pracownik nie porzuci pracy. Umowy cywilnoprawne, to umowy na zlecenie określające wykonywanie określonego zlecenia na rzecz zleceniodawcy, oraz umowy o dzieło będące określeniem konkretnego rezultatu, jaki musimy osiągnąć, by otrzymać za to umówione wynagrodzenie. Każda z tych form zatrudnienia ma swoje wady i zalety lecz każda z nich ściśle określa podstawę prawną oraz zasady naszego zatrudnienia. Warto dbać i dopilnować zawsze by formalności związane z podpisaniem którejkolwiek z tych umów było zawsze wykonane przed rozpoczęciem naszej pracy.