Jak napisać dobre CV?

7Do napisania życiorysu nie można podchodzić lekceważąco. O ile nie ma się pewności, że wysłanie dobrego spowoduje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to jeśli będzie ono złe, można się spodziewać, że brak będzie odzewu ze strony firmy. W pisaniu CV ważna jest jego przejrzystość. Układ informacji powinien być czytelny, wygląd estetyczny, a informacje podane w przyjęty zwyczajowo sposób. Najprościej będzie znaleźć szablon CV w internecie i na jego podstawie pisać własne. Można także wypełnić znaleziony wzór i wydrukować później.
Do curriculum vitae warto dołączyć zdjęcie. Powinno być aktualne. Na samej górze życiorysu podaje się swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon i e-mail. Adres e-mail warto podać, nawet kiedy poprzez ten e-mail wysyła się CV. Później podaje się informacje o ukończonych szkołach, zaczynając od ostatnich chronologicznie, czyli np. studia podyplomowe, studia, technikum. Tak jest bardziej przejrzyście i dla przyszłego pracodawcy najważniejsze są informacje o tym, co kandydat kończył niedawno, a nie szkoła średnia. Odwrotną kolejność chronologiczną stosuje się także przy podawaniu informacji o swoim zatrudnieniu. Dla pracodawcy ważne jest bowiem głównie to, co ktoś robił ostatnio. Zajrzy on też i na dalsze pozycje, aby prześledzić rozwój kariery kandydata na dane stanowisko. W rubryce zatrudnienia podaje się także informacje o odbytym stażu zawodowym, także jeśli był bezpłatny.
Dalsze rubryki to umiejętności, kursy i zainteresowania. Warto podać informację o znajomości języków obcych, nawet jeśli w wymaganiach związanych z daną pracą nic o tym nie ma. Może to zostać potraktowane jako dodatkowy atut i zwiększyć szansę na zdobycie zatrudnienia. Nie można jednak koloryzować przy podawaniu takiej informacji, ponieważ znajomość języków obcych oraz poziom tej znajomości można bardzo łatwo sprawdzić. Szansę na otrzymanie zatrudnienia zwiększają szkolenia, kursy, dodatkowe i ważne na danym stanowisku umiejętności, więc wszystko, co warte jest wpisania, trzeba wpisać. Tak samo jak zainteresowania, jeśli ktoś czymś rzeczywiście się interesuje.