Górnik

Górnik to zawód bardzo szczególny, przy jego wykonywaniu praca jest wykonywana pod ziemią, czyli w warunkach całkowicie innych, do jakich przyzwyczajony jest człowiek.

Praca górnika wymaga rygorystycznego przestrzegania obowiązującego prawa oraz dostosować się do sił natury.
Specyfikę pracy górnika tworzy specyficzny splot czynników: górnik jest odcięty od świata zewnętrznego, przebywa w zamkniętej miejscach, brakuje mu naturalnego oświetlenia, brak tlenu w odpowiednich ilościach, towarzyszy mu obecność różnych gazów, pyłów, wysokie i niskie temperatury oraz stale towarzyszące zagrożenia zdrowia i życia. Górnika można porównać do szlachcica.

Ryzykiem, jakie podejmuje górnik w swojej codziennej pracy jest hazard gdzie na szali stawia swoje życie, odpowiada on obowiązkom, jakie miała szlachta w stosunku do obrony ojczyzny. Praca w Polsce wykonywana przez górników została zapisana w pięknej rymowance.

Górnik, ci ja górnik,
Połowa szlachcica,
Nie chodzę po ziemi
Jeno po tarcicach.

Praca górnika jest związana z ciągłymi niebezpieczeństwami. Duże znaczenie dla bezpieczeństwa przy wykonywaniu zawodu górnika mają wzory prawidłowych zachowań.
Opierają się na solidarności, obecnej w codziennej pracy.